Küçük 3D Deity Obje 5’li

 5.160.00

Product total
Options total
Grand total

 

 

Shiva

Shiva Arketipi İlk Yogi olarak da bilinen en güçlü arketiplerden biridir. Mantrası ile birlikte bedenimizdeki 4 elementi dengeleyerek bedensel zihinsel ruhsal ve duygusal dengemizin sağlanmasına destek olur.

Shiva Lingam

SHIVA LINGAM’IN ANLAMI

Sanskritçe’de ‘linga’, ‘işaret’ anlamına gelir, bu nedenle lingam evrenin her yerinde tezahür eden biçimsiz Shiva’nın bir kimliği veya sembolüdür. Biçimsiz olan O’nu nasıl tanıyabilir veya onunla nasıl bağlantı kurabiliriz? O’nu tanımlamak için bir sembol olması gerekir.

Bunun için eski kahinler yuvarlak veya oval veya silindirik bir taş belirlediler ve onu Lord Shiva ile ilişkilendirdiler.

ANTİK ZAMANLARDA SHIVA’NIN TEMSİLİ

Antik çağda, elinde trishul tutan Lord Shiva’yı temsil eden hiçbir şekli yoktu.

Lord Shiva’nın sembolik temsili olan Shivalinga bu nedenle bilinen en eski formdur ve çok özeldir. Çünkü Shivalinga aracılığıyla formdan formsuzluğa gidersiniz. Shiva Lingam, Kozmos’u ve Kozmos’un Yaratıcısını bir olarak temsil eden semboldür. Sessizce tezahür etmeyen ve dinamik olarak tezahür eden, birlikte Shivalinga olarak temsil edilir. Bu sadece Shiva’nın değil, bütünsel Yüce Bilincin tamamlanmasıdır.

SEMBOL OLARAK LINGAM

Lingam, hakikatın ve gerçekliğin ne olduklarını tanımlayabileceğiniz bir semboldür. Henüz görünmeyen şey tek bir sembolle tanımlanabilir – bu da lingam’dır.

BİR SHIVALINGA’NIN PARÇALARI

Shivalinga üç bölümden oluşur:

1. Brahma-Pitha – dairesel taban

2. Vishnu-Pitha – ortadaki kase benzeri kaide

3. Shiva-Pitha – yuvarlak başlı en üstteki silindirik sütun

Bunların her biri Vedik Arketipleri olan – Brahma (Yaratıcı), Vishnu (Koruyucu) ve Shiva (Yok Edici) arasındaki Üçlü Birliğe atıfta bulunur. Yani Lingam, üç gücün birliğini sembolize eder.

SHIVALINGA’nın kullanımı :

Shivalinga dikkatimizi odaklamamıza ve bilincimizin ötesine geçmemize yardımcı olur. Bu şekilde Shiva Lingam meditasyonu ile “yaratım” alanına erişmemiz mümkün olabilmektedir.

Kamadhenu

Vastu Prensiplerine göre Kamadhenu İdolünün Önemi

Hindular çeşitli hayvanları kutsal sayarak saygı duyarlar çünkü bu tür hayvanlarda Tanrı Arketiplerinin enkarnasyonunu görürler. Bu nedenle, inek ve buzağı heykeli, neredeyse tüm Hint evlerinde bulunan yaygın bir Vastu öğesidir.

Kamadhenu ise, Hindu kültürüne göre en kutsal hayvandır.

Kamadhenu, mitolojik anlamda, aslen cennette yaşayan ilahi bir inektir. “Denizlerin çalkalanması” sırasında okyanustan ortaya çıkmıştır. Hindu kutsal metinlerine göre Kamadhenu tüm dileklerinizi yerine getirebilir. Bu nedenle Vastu Shastra, zenginlik ve mutluluk getirmesi için bir Kamadhenu idolünü evde tutmanızı önerir.

Kamadhenu genellikle buzağısıyla birlikte görülür. Hindu kutsal metinlerinde, genellikle bir inek gövdesine ve bir kadın kafasına sahip olarak tasvir edilir.

Dört ayağı, dört Veda’yı sembolize eder.

Boynuzları, Lord Brahma, Lord Vishnu ve Lord Shiva ile Kutsal Üçlü’yü ifade eder.

Güneş ve Ay onun gözlerinde yaşar.

Ateş Tanrısı Agni ve Rüzgar Tanrısı Vayu omuzlarında yer alır.

Diğer tüm önemli tanrı arketipleri de Kamadhenu’nun gövdesinde bulunur.

Gelirine göre daha fazla gideri olan iş adamları, bir Pazartesi günü odalarının güneybatı köşesine heykeli yerleştirerek mali durumunu düzeltebilirler.

Benzer bir mali duruma sahip diğer kişiler (giderleri gelirlerinden fazla olanlar) Pazartesi günleri Kamadhenu idolünü odalarının kuzey köşesine yerleştirmeyi denemelidir.

Evinizde huzur veya uyum yoksa Kamadhenu çok faydalı bir çözüm olarak kabul edilir.

Kamadhenu’ya buzağısı Nandhini ile birlikte yönelmek uğurlu kabul edilir. Kişi üç ana tanrıça arketipi olan Lakshmi, Saraswathi ve Durga’nın kutsamalarını alır.

Kamadhenu tüm arzuları yerine getirebilir ve evinize huzur ve refahı çekebilir.

Kamadhenu, hayatınızdaki her sorunu ortadan kaldırarak maddi ve manevi başarı sağlayabilir.

Saraswati

Akademik başarı, yaratıcılık ve sanatsal yanınızı Saraswati enerjisiyle zirveye taşıyın. Saraswati Yantra ders çalışma isteği yaratırken, kolay öğrenme, uzun süre hafızada tutma ve sınav kaygısından kurtulma alanlarında destek verir. Aynı zamanda beynin sağ lobunu ve yaratıcılığı harekete geçirir.

Lakshmi

LAKSHMİ Arketipi BOLLUK BEREKET ENERJİSİ olarak da bilinen en güçlü arketiplerden biridir. Mantrası ile birlikte zihnimizdeki kıtlık bilincinin kaybolmasına ve bolluk bilincinin gelişmesine destek olur.

Poja çalışması ile günçlendireceğiniz objenizin çalışma detayları mektubunuz (PDF) ile birlikte gönderilecek videolar ile açıklanacaktır.

Lakshmi objenin pembe/more renkte olma nedeni Lakshmi arketipinin pembe/mor renkte tasvir edilmesidir.

Durga

Güç ve korunma istiyorsanız, Durga Yantra en iyilerindendir. Durga, gücü, kuvveti, düşmanlara karşı zaferi, cesareti, olumsuz enerjilerden temizlenmeyi ve korunmayı temsil eder.

Kala Bhairava

Kala Bhairava Arketipi, “Zamanın Yönetici Arketipi”dir.

Niyetlerimizin gerçekleşmesi için gereken süreyi kısaltır. Bizi adeta zaman içinde “zıplatır”!

Kötü günlerin geçmesi ve iyi günlerin bir an önce gelmesi için destek olur.

Kala Bhairava 3D objenizle yapacağınız çalışmalar size zaman yönetiminiz konusunda da destek olur.

Aynı anda çok iş yapmanız gerekiyorsa ve yetişemiyorsanız, erteleme ya da sürüncemede bırakma huyunuz varsa ve bir türlü aşamıyorsanız, zaman zaman tembellik hali size hakim oluyorsa, Kala Bhairava Arketipi ile çalışmanızı öneririz.

Bhairava yaratılımın, sürdürümün ve çözünümün ilkesidir. Tüm zamanların – başlangıç, orta ve son – toplamıdır. İnsan bilincinin tüm olasılıklarının anlayışını veren güçtür. Zamanla ilişkilidir çünkü zaman hızlandıkça, zihinler de hızlanır. Bhairava zamanı hızlandırarak istediklerinize çok kısa sürede kavuşmanıza destek olur.

YARARLARI

* Yeni bir kader ve yepyeni bir yaşam
* Zamanınızı en verimli şekilde kullanmak
* Olumsuz enerjilerden korunma
* Olumsuz karmalardan özgürleşme
* Her alanda bolluk bereket ve refah
* Bütün işlerde başarı istiyorsanız Kala Bhairava size uygun tılsımdır.

Sri Yantra

Yantralar kağıt ya da metal ortamında 2 boyutlu olabileceği gibi, 3 boyutlu halleriyle enerjilerini tamamlarlar.

SRİ yantra, yantraların yantrasıdır.
Lakshmi Arketipinin enerji sembolüdür.
Maddi ve manevi bolluk, bereket, şans ve kısmet titreşimlerini çevresine yayar.

SRİ 3 Boyutlu Yantra Objenizi evinizde ya da işyerinizde bulundurarak mekanlarınıza bolluk ve bereket enerjisini çekin.

Ganesha

Ganesha arketipi, “zekanın zekası” olarak da bilinen bir sembolizmadır.
Beynin “beyin sapı” bölümünü (omurilik soğanı, varol köprüsü ve beyincik) aktive ederek, sağ ve sol küre arasındaki iletişimin gelişmesine destek olur.
Sağ ve sol küre birlikte çalıştığında, zihin bambaşka bir güce kavuşur.
Daha önceden çözemediğimiz sorunları çözmeye, öngöremediğimiz engelleri görmeye ve tedbir almaya başlarız.
ARKETİPLERİN 3 D halleri iki ve tek boyutlu hallerinden çok daha farklı bir güç taşır.
Evinizde ya da işyerinizde 3 D bir arketip obje bulundurmanız ve pooja (abishekam) uygulaması yapmanız sizin zihninizdeki ilgili frekansı devreye sokar. Ritüelini yaptığınız obje ortama tam zamanlı enerji yaymaya devam eder.

Hayagriva

Akademik başarı ve yaratıcılık enerjisi Saraswati’nin ÖĞRETMENİ HAYAGRIVA, saf zeka ve üstün bilgeliğin sembolüdür. Aklın kralı ve bilginin somutlaşmış hali olarak kabul edilen HAYAGRIVA zihninizi sezişsel bir boyuta taşır.

Lakshmi

Lakshmi Narayan Hakkında

Lakshmi, hem zenginlik tanrıçası hem de Lord Vishnu’nun eşidir.
Lakshmi, tüm zenginlik ve başarı biçimlerini ve her türlü refahın yollarını,
araçlarını ve sonuçlarını yöneten ve kontrol eden Vedik Arketipidir.
Sri Lakshmi, yüce güzelliği, siddhi güçlerini, barışı, gücü, dengeyi, uğuru,
bolluğu ve bilgeliği temsil eder.

Tanrıça Lakshmi ve Lord Narayana’ya (Vishnu) yapılan çalışmalar, her iki
arketipin enerjisini kanalize eden, yaşamınızı canlılığıyla zenginleştiren
eşsiz bir fenomendir.

Lord Narayana zenginlikleri korur ve onları öngörülemeyen finansal
tuzaklara karşı korurken, zenginlik tanrıçası Lakshmi refah, maddi bolluk,
iyi şans, uyum ve ruhsal yükselişe destek verir.

Lakshmi Narayan Mantra çalışmanızı düzenli olarak yaparsanız eşi
benzeri olmayan meşru zenginlik ve bolluk yolunuza çıkacaktır.
Tüm ihtiyaçlarınız ve arzularınız karşılanacaktır.
Maddi bolluğunuzun artmasına yardımcı olacaktır.
Tüm çabalarınızda başarıyı garanti edecektir.
Aile ve arkadaşlarla olan tüm ilişki sorunlarını çözecektir.
Manevi nimetleri çoğaltacaktır, aynı zamanda borçlarınızın üstesinden
gelecektir, iyi talihi ve benzeri diğer erdemleri artıracaktır.
Lakshmi-Narayan çalışması meşru zenginlik elde etmek amacıyla yapılır.
Çalışanlar ve ticaretle uğraşanlar veya mali sorunlarla karşı karşıya
olanlar, Tanrıça Lakshmi ve Lord Narayan’ın (Vishnu) kutsamalarını ve
lütfunu almak için bu çalışmayı gerçekleştirebilirler.

Lakshmi Narayan Mantra Hakkında :
Maddi zenginlik, bolluk ve başarıyı çağırır. Aynı zamanda finansal
güvenlik, refah bahşeder, kariyer ve finans yolundaki tüm engelleri
kaldırır.

Lakshmi Narayan Mantra’nın Faydaları:
Okuyan kişi, kesintisiz bolluk ve bereket akışıyla bereketlenir.
Lakshmi Narayan Mantra, okuyanın hayatındaki tüm kıtlıkları ortadan
kaldırır.
İyi sağlık ve uzun ömür ile kutsar.
Bu mantra, negatif güçlerden ve negatif enerjilerden de korur.

 

 

Malzeme : PLA (Polylactic Acid) nisasta bazli ve dogada tamamen cozunebilen bir biyoplastik cesididir. (biodegradable)

PLA, toksik bir plastik degildir ve gida ile temasa uygundur. 60 derece uzerinde mekanik ozelliklerini kaybedecegi icin yuksek sicakliklarda bulundurulmasi onerilmez. PLA diger plastiklere kiyasla cevre dostu bir plastiktir.

Uretim Teknigi: 3D Baski Teknolojisi veya 3D Printing

Model : Obje

 

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.