UROBOROS / OURUBOROS YÜZÜK GÜMÜŞ VE ALTIN KAPLAMA

850 

Sembol, bir yuvarlak bütünlük ve devamlılık oluşturacak biçimde kendi kuyruğunu ısıran ejderha ya da yılan şeklinde resimlenir.
Yaşamın ve zamanın sürekliliğini temsil eder.
İ.Ö 2. yüzyıla ait CodexMarcianus’ta “herşey olan birlik” olarak tanımlanır.

Yerin ve göğün, doğanın ve tinin henüz ayrışmadığı, bilinç öncesi döneme ait, herşeyin içinde yüzdüğü; hem boğucu, hem doğurgan, kaotik bir bütünlüktür.

Dişil ve eril öğeler iç içedir.

Henüz tarihin başlaması için gerekli olan benlik bilincini içinde tuttuğundan, uroboros benlik öncesini/tarihini canlandıran bir semboldür.
Antik Haritalarda, bilinen coğrafyanın şekilleri, merkezden uzaklaştıkça bulanıklaşır; en dışta kalan bilinmeyen, kuyruğunu ısıran yılan, yani uroboros olarak resmedilirdi.

Ruhsal düzlemde bilinmeyen, ancak varlığı hissedilen bilinçdışının sembolüdür. Simyada “primma Materia”, yani evrenin (henüz işlenmemiş) temel maddesidir.

Oyun kuramında ise “Oyun Hamuru” olarak isimlendirilen kavramdır.

Ouroboros (/ ˌjʊərəˈbɒrəs, ˌjʊəroʊ– /; Antik Yunan: ουροβόρος [ὄφις] <ουρά (kuyruk) + βόρος (yiyen) “kuyruk yiyen (yılan)”) kendi kuyruğunu yiyen bir yılanı veya ejderhayı tasvir eden eski bir semboldür.

Bireyleşme sürecinin doğası hakkında biz modernlerden daha çok şey bilen simyacılar, bu paradoksu kendi kuyruğunu yiyen yılan Ouroboros’un sembolü aracılığıyla ifade ettiler. Ouroboros’un sonsuzluk veya bütünlük anlamına geldiği söyleniyor. Ouroboros’un asırlık imgesinde, kendini yutma ve kendini bir dolaşım sürecine dönüştürme düşüncesi yatıyor, çünkü daha zeki simyacılar için sanatın ilk maddesinin insanın kendisi olduğu açıktı. Ouroboros, tersinin, yani gölgenin bütünleşmesi ve asimilasyonunun dramatik bir simgesidir. Bu ‘geri bildirim’ süreci aynı zamanda ölümsüzlüğün bir simgesidir, çünkü Ouroboros’un kendisini öldürdüğü ve hayata döndürdüğü, kendini döllediği ve doğurduğu söylenir. Karşıtların çarpışmasından kaynaklanan Bir’i sembolize ediyor ve bu nedenle şüphesiz insanın bilinçaltından kaynaklanan ilk materyalin sırrını oluşturuyor.

Vedik öğretisinde Somaskanda ile ilişkilendirilmiştir.

YARARLARI : UROBOROS Tılsımı, Kundalini Enerjinizi aktive etmek ve yükseltmenizde, spiritüel gelişiminizde ve bilinçdışındaki gölge arketiplerinizi farkederek onlarla bütünleşmenizde destek sağlar.

Model : Yüzük

Malzeme : 925 ayar gümüş ve altın kaplama

Boyutlar : 20 mm x 15 mm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

WhatsApp chat